Idea Mind

Buduj i utrzymuj zaangażowane zespoły

Zaangażowany zespół z DISC D3: sukces i efektywność

W dzisiejszym dynamicznym i zmiennym świecie biznesu, sukces organizacji w dużej mierze zależy od wydajności zespołów. To, co czyni jeden zespół wyjątkowym i efektywnym, często jest związane z ich zdolnością do współpracy i zaangażowania. Książka „Zaangażowany Zespół” autorstwa Anny Sarnackiej-Smith i dr Bradleya Smitha to przewodnik, który skupia się na budowaniu i utrzymywaniu zaangażowanych zespołów za pomocą metody DISC D3.

Książka rozpoczyna się od wprowadzenia do metodologii DISC D3, która stanowi główny trzon przekazu autorów. DISC D3 to podejście oparte na analizie zachowań i preferencji pracowników, które pomaga zrozumieć, jakie cechy i kompetencje są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w zespole. Ta metoda staje się kluczowym narzędziem w rękach menedżerów i liderów, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania zespołami.

DISC D3, czyli co?

Skrót DISC D3 jest akronimem, który odnosi się do czterech stylów zachowania, na których opiera się metoda:

DISC to skrót od angielskich określeń poszczególnych stylów:

 1. Dominant (Dominujący)
 2. Influencing (Inspirujący, wpływowy)
 3. Steady (Stały)
 4. Compliance (Uporządkowany, sumienny)

A D3 to 3 warstwy osobowości: wartości (values), style myślenia o o roli w zespole (teams) oraz postawy (BAI – Behavioral Attitude Index)

Metoda DISC D3 pomaga w identyfikacji, który z tych czynników jest dominujący u każdego członka zespołu. Pozwala to na zrozumienie, jakie role i zadania są dla nich najbardziej odpowiednie, co może prowadzić do bardziej skutecznej współpracy i efektywności.

Rekomendowane zastosowania: rekrutacja, budowanie zespołu, sprzedaż, przywództwo.

Dzięki metodzie DISC będziesz mógł wgłębić się w:

 • Twoje mocne strony i co naprawdę Cię inspiruje do osiągania wyższych wyników
 • Twój sposób radzenia sobie w trudnych sytuacjach, szczególnie w czasach kryzysu
 • Twoje podejście do zmian – czy je postrzegasz jako szanse, czy przeszkody, oraz jak sprawnie się do nich dostosowujesz
 • Twój stosunek do obowiązujących standardów i procedur
 • Twoje umiejętności wpływania na zachowania innych i przekonywania ich do swoich racji
 • Sposób, w jaki selekcjonujesz argumenty w rozmowie

Test kompetencji DISC dostarcza kluczowych informacji o:

 • Twoim stylu komunikacji
 • Wrodzonych predyspozycjach np. w dziedzinie sprzedaży
 • Indywidualnym podejściu do obsługi klienta
 • Czynnikach motywujących do osiągania wyników

DISC analizuje także:

 • Twój poziom decyzyjności
 • Twoją odporność na stres
 • Twoje nastawienie do zmian
 • Umiejętności analityczne
 • Preferowane role w zespołach
 • Twoje wartości w miejscu pracy

To tylko niektóre z informacji, które można uzyskać, wykorzystując metodę DISC. Daje ona pełniejszy obraz Twoich umiejętności, predyspozycji i postaw, co jest nieocenione w kontekście rozwoju zawodowego i skutecznego zarządzania zespołem.

Przykład zastosowania w firmie

Wyobraźmy sobie średniej wielkości firmę technologiczną, która zdecydowała się zainwestować w rozwój swojego zespołu programistów. Wiedzą, że aby osiągnąć sukces, muszą stworzyć zaangażowane zespoły, które będą pracować sprawnie nad projektami.

Wprowadzają metodykę DISC D3, aby zrozumieć, jakie umiejętności i preferencje mają członkowie zespołu. Okazuje się, że większość programistów ma silne cechy związane z dominacją (D) i sumiennością (C), co oznacza, że są skłonni do podejmowania decyzji i szczegółowego planowania.

Na podstawie tej analizy, firma dostosowuje role w zespole. Programiści o cechach dominacji zostają liderami projektów, co pozwala im podejmować szybkie decyzje i kierować pracą zespołu. Natomiast osoby o wyższej sumienności zajmują się analizą i rozwiązywaniem skomplikowanych problemów technicznych.

Efektem tych zmian jest zwiększona efektywność pracy zespołu. Dzięki metodyce DISC D3, każdy programista ma jasno zdefiniowane zadania i role, które odpowiadają jego naturalnym predyspozycjom. To przekłada się na lepszą współpracę, zwiększone zaangażowanie i bardziej skuteczne dostarczanie projektów.

Podsumowując, metoda DISC D3 jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu zespołami i budowaniu zaangażowania w firmie. Książka „Zaangażowany Zespół” autorstwa Anny Sarnacka-Smith i dr Bradleya Smitha stanowi doskonałe źródło wiedzy na ten temat, oferując zarówno teorię, jak i praktyczne wskazówki, które mogą przyczynić się do osiągnięcia sukcesu w każdej organizacji.

Jeśli dążysz do stworzenia zaangażowanego zespołu i efektywności w pracy, to ta książka jest obowiązkową lekturą.


A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

O autorze:

Avatar photo

Ekspertka marketingu, sprzedaży, zarządzania zmianą, budowania skutecznych zespołów sprzedażowych i marketingowych. C-Level Executive, strateg i konsultantka biznesu z 27-letnim doświadczeniem. Pracowała w międzynarodowych korporacjach oraz w firmach rodzinnych i właścicielskich. Wdrażała na polskim rynku strategie marketingowe kluczowych produktów marki Samsung. Jak odpoczywa? Tańczy Flamenco, jeździ na motocyklu, żegluje, czyta kryminały.