Idea Mind

Briefować czy ryzykować? Kluczowa decyzja w Marketingu

Nie ma co do tego wątpliwości, że marketing jest jednym z kluczowych elementów sukcesu każdej firmy. W dobie coraz większej konkurencji i ciągłych zmian na rynku, współpraca z agencją marketingową staje się nieodzowną częścią strategii wielu firm. Agencja posiada wiedzę, umiejętności, narzędzia i zespół specjalistów, aby pomóc firmom osiągnąć zamierzone cele marketingowe. Ale jak dobrze przygotować na taką współpracę siebie, swoją firmę i jak znaleźć odpowiednią agencję?  Przede wszystkim niezbędne jest odpowiednie zbriefowanie agencji i wybór partnera, który najlepiej odpowiada na potrzeby firmy.

Kluczowym problemem w briefowaniu agencji przez firmy jest często niewystarczająca klarowność
i szczegółowość briefów. Wiele firm dostarcza zbyt ogólne lub niejasne informacje dotyczące swoich celów, grupy docelowej, oczekiwań czy budżetu. To może prowadzić do nieporozumień, opóźnień i nieefektywnej współpracy, ponieważ agencja nie ma pełnego zrozumienia potrzeb i oczekiwań klienta.
Klarowne i szczegółowe briefy są kluczowe dla sukcesu kampanii marketingowych i efektywnej współpracy między firmą a agencją.


W tym artykule omówimy kluczowe aspekty briefowania agencji marketingowej oraz przykłady, jak firmy z różnych branż przeprowadziły ten proces i jakie efekty osiągnęły.


Definiowanie celów i oczekiwań:

Zanim rozpoczniesz poszukiwania agencji, musisz dokładnie zdefiniować cele kampanii lub projektu, które chcesz powierzyć agencji. Czy chodzi o zwiększenie świadomości marki, zwiększenie konwersji czy zwiększenie sprzedaży?

Określ także oczekiwane wyniki i wskaźniki sukcesu, takie jak wzrost konwersji czy zyski netto.
To pomoże agencji zrozumieć, czego dokładnie oczekujesz.

Dokładna analiza rynku i konkurencji:

Przed przystąpieniem do briefowania agencji, zadbaj o gruntowną analizę rynku i konkurencji. Przedstaw, kim są twoi konkurenci, jakie są trendy w Twojej branży i jakie są Twoje unikalne możliwości.

Podziel się tą wiedzą z agencją, aby pomóc im lepiej zrozumieć kontekst, w jakim będzie działać Twoja kampania, strategia etc.

Określenie grupy docelowej:

Precyzyjne określenie grupy docelowej jest kluczowe dla skuteczności przeprowadzanych działań marketingowych. Zdefiniuj swoją docelową grupę klientów, uwzględniając wiek, płeć, zainteresowania i preferencje zakupowe. Agencja będzie mogła dostosować swoje działania do konkretnych potrzeb tej grupy.

Budżet i kalendarz:

Określ budżet, jaki jesteś w stanie przeznaczyć na projekt. Pamiętaj, że odpowiednie finansowanie jest kluczowe dla osiągnięcia efektywnych rezultatów. Ustal także realistyczny harmonogram działań, uwzględniając ważne daty i okresy sezonowe.

Wytyczanie kierunków kreatywnych:

Powinieneś wyraźnie określić, jakie kierunki kreatywne lub style chciałbyś widzieć w kampanii.
Czy ma to być kampania humorystyczna, emocjonalna, czy może poważna? Takie wskazówki pomogą agencji zrozumieć, jak ma wyglądać przekaz i kreatywna strona kampanii.

Integracja z innymi działami:

Nie zapominajmy o współpracy z innymi działami firmy, takimi jak sprzedaż, dział obsługi klienta czy zarządzanie produktem. Agencja powinna wiedzieć, jak jej działania wpisują się w większą strategię firmy i jak mogą wpłynąć na inne obszary działalności.

Konkretne oczekiwania co do wyników:

Poza ogólnymi celami, warto określić konkretne oczekiwania co do wyników kampanii. Czy firma spodziewa się konkretnego wzrostu sprzedaży, liczby leadów, czy np. wzrostu ruchu na stronie internetowej? Definiowanie konkretnych wskaźników pozwoli na ocenę efektywności kampanii.

Wskazanie konkurencyjnych przewag i wskazanie wyjątkowości marki:

Należy podkreślić, jakie są Twoje konkurencyjne przewagi oraz, co sprawia, że Twoja firma jest wyjątkowa na rynku. Agencja będzie mogła skupić się na tych elementach, aby stworzyć przekonujący przekaz marketingowy.

Historia marki i wartości firmowe:

Przekazanie agencji historii marki i jej wartości pozwala na lepsze zrozumienie kultury firmy. To może być inspiracją dla agencji przy tworzeniu kreatywnych i spersonalizowanych kampanii, które oddają ducha marki.

Komunikacja i dostępność:

Określenie, kto będzie głównym punktem kontaktu z agencją oraz jakie są preferencje w komunikacji (e-mail, spotkania, raporty). Dostępność i efektywna komunikacja pomagają w rozwiązywaniu bieżących problemów i utrzymaniu klarownej współpracy.

Plan działania w razie nagłych zmian lub kryzysu:

Wspólnie z agencją warto wypracować plan działania w przypadku niespodziewanych zmian na rynku lub kryzysów. Przygotowanie strategii awaryjnej może pomóc uniknąć straty wizerunkowej i finansowej w trudnych sytuacjach.

Śledzenie i optymalizacja kampanii:

Nie zapominajmy o planie monitorowania i optymalizacji kampanii. Warto wspólnie z agencją ustalić, jakie narzędzia analityczne będą wykorzystywane do śledzenia wyników i jakie kroki zostaną podjęte w przypadku potrzeby dostosowania strategii.

Przykłady firm i ich sukcesy dzięki skutecznemu briefowaniu agencji marketingowej.

Firma XYZ: Branża technologiczna.

Sytuacja Przed: Firma XYZ z branży technologicznej miała trudności z dotarciem do młodszej grupy odbiorców. Ich produkty były w większości wybierane przez starszych klientów.

Sytuacja po pracy z agencją: Dzięki kreatywnym treściom w mediach społecznościowych i influencer marketingowi, zwiększyli zainteresowanie swoimi produktami wśród młodszej grupy docelowej i zanotowali wzrost sprzedaży o 25%.
Agencja zaproponowała utworzenie interaktywnej platformy online, gdzie młodzi konsumenci mogą eksplorować produkty w wirtualnym środowisku. Wykorzystano także gamifikację w aplikacjach mobilnych, aby zachęcić do udziału w konkursach i quizach.

Firma RST: Branża Outdoor

Sytuacja przed: Firma RST wprowadziła nową linię produktów dla aktywnych na świeżym powietrzu. Brakowało im świadomości marki.

Sytuacja po pracy z agencją: dzięki precyzyjnemu briefowi, agencja przygotowała strategię opartą na historii i przygodzie. Kampanie reklamowe i content marketing przyciągnęły uwagę miłośników aktywności na świeżym powietrzu, prowadząc do wzrostu sprzedaży o 30%.
Stworzona została interaktywna mapa z trasami trekkingowymi na stronie internetowej. Nakręcono filmy dokumentalne o ekspedycjach outdoorowych i udostępniono je na platformach streamingowych. Ponadto: opracowano treści video z aktywności na świeżym powietrzu, kampanie reklamowe na portalach outdoorowych i partnerstwa z organizacjami promującymi aktywność na świeżym powietrzu.

Firma LMN: Branża modowa

Sytuacja przed: Firma LMN miała trudności z promocją swojej ekskluzywnej odzieży. Ich klientelą byli głównie starsi klienci.

Sytuacja po pracy z agencją: po współpracy z agencją marketingową, firma przygotowała kampanię influencer marketingową z młodymi modelami i celebrytami. To przyciągnęło uwagę młodszych konsumentów i zwiększyło sprzedaż ekskluzywnej odzieży.
Wykorzystanie Augmented Reality (AR) w aplikacji mobilnej, która pozwala użytkownikom „przymierzyć” odzież w wirtualny sposób. Organizacja konkursów projektowania mody, gdzie młodzi projektanci mogą zaprezentować swoje pomysły.

Firma WXYZ: Branża IT

Sytuacja przed: Firma WXYZ oferowała zaawansowane rozwiązania IT, ale miała problemy z pozyskiwaniem leadów.

Sytuacja po pracy z agencją: po odpowiednim zbriefowaniu agencji marketingowej, firma rozpoczęła kampanię content marketingową i webinaria branżowe. To pozwoliło na zwiększenie liczby leadów o 18% w pierwszym kwartale.
Przygotowano również bezpłatne szkolenia online na temat korzyści z rozwiązań IT dla firm. Stworzono sekcję na stronie internetowej, gdzie klienci mogą uzyskać darmową konsultację z ekspertem.

Firma PQR: Branża zdrowotna

Sytuacja przed: Firma PQR potrzebowała zwiększyć świadomość swoich usług zdrowotnych.

Sytuacja po pracy z agencją: współpraca z agencją marketingową pomogła firmie stworzyć kampanię edukacyjną na temat zdrowia i profilaktyki. To przyczyniło się nie tylko do wzrostu rozpoznawalności, ale także do zwiększenia liczby pacjentów.
Organizowano webinaria na żywo z lekarzami specjalizującymi się w profilaktyce zdrowotnej oraz stworzono mobilną aplikację z poradami zdrowotnymi i przypomnieniami o badaniach.

Firma NOP: Branża nieruchomości

Sytuacja przed: firma NOP miała problemy z pozyskiwaniem klientów do nowych projektów mieszkaniowych.

Sytuacja po pracy z agencją: po dokładnym zbriefowaniu agencji marketingowej, firma rozpoczęła kampanię digital marketingową z wykorzystaniem narzędzi geolokalizacji  i reklamę w mediach lokalnych. To przyczyniło się do zwiększenia zainteresowania nowymi projektami i wzrostu sprzedaży mieszkań.
Przygotowano również wirtualne wycieczki 360 stopni po mieszkaniach i osiedlach. Zaprojektowano interaktywną platformę, gdzie klienci mogą zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi na temat projektów mieszkaniowych.


Podsumowanie:
Briefowanie agencji marketingowej stanowi kluczowy etap w procesie współpracy między firmą a agencją. Kluczowe jest dokładne określenie celów, analiza rynku, określenie grupy docelowej, budżet
i wskaźniki sukcesu.
Dzięki odpowiedniemu briefowaniu, firma może efektywnie współpracować z agencją i osiągać pożądane wyniki w konkurencyjnym środowisku biznesowym. Współpraca między firmą a agencją marketingową to klucz do sukcesu biznesowego, którego wartości nie można przecenić.

O autorze:

Avatar photo

Ekspertka marketingu, sprzedaży, zarządzania zmianą, budowania skutecznych zespołów sprzedażowych i marketingowych. C-Level Executive, strateg i konsultantka biznesu z 27-letnim doświadczeniem. Pracowała w międzynarodowych korporacjach oraz w firmach rodzinnych i właścicielskich. Wdrażała na polskim rynku strategie marketingowe kluczowych produktów marki Samsung. Jak odpoczywa? Tańczy Flamenco, jeździ na motocyklu, żegluje, czyta kryminały.